Länkar

Det finns två globala organisationer som är representerade i Sverige; PMI (Project Management Institute) och IPMA (International Project Management Association).

PMI har 280.000 PMP (Project Management Professional) – certifierade över hela världen varav ca: 1.100 i Sverige.

IPMA har 50.000 medlemmar i ett 40-tal länder. www.ipma.ch , www.projektforum.se