Nätverk

Vi har ett stort nätverk av konsulter med bred erfarenhet. De flesta är oberoende konsulter med egna verksamheter och några är mindre bolag.
Några exempel på kompetensområden är; projektledning, konstruktion och produktutveckling, kommunikation, gruppsamarbete och strategisk planering.

Thomas Mattsson

Thomas har 20 års erfarenhet av att bo och arbeta i Sverige,
Tyskland och USA. Projekten som han drivit har även lett till
omfattande arbete i Indien, Schweiz, Italien och Mexiko.

Hans erfarenhet omfattar både förpacknings- och maskinutveckling och produktion i olika befattningar såsom Mekanikkonstruktör, Utvecklingsingenjör, Utvecklingschef och Projektledare. Thomas har erfarenhet av både linje- och projektchefsbefattningar samt ledningsgruppsarbete.

Thomas är certifierad PMP (Project Management Professional)
enligt Project Management Institute standards (www.pmi.org).