Projektledning

Att driva aktiviteter som skiljer sig från den löpande verksamheten i projektform är ett sätt att säkerställa fokus på leveransen i projektet samtidigt som störningen på den löpande verksamheten minimeras.

Projekthantering och projektledning har utvecklats som en kompetens med utbildningar, certifiering, konferenser etc. Liksom läkare, advokater, revisorer har sin legitimation och auktorisation för att skilja lekmän från professionella finns nu motsvarande för projektledare.

Färdigheter inom projektledning är helt avgörande för organisationers förmåga att utvecklas, skapa nöjda kunder och uppnå effektivitet och lönsamhet i verksamheten. Att arbeta med certifierade projektledare ökar sannolikheten för goda projektresultat.

Vi erbjuder certifierade projektledare, PMP, som:

  • Projektledare från initiering till avslutning

  • Coach och on-the-job support till projektledare

  • Utbildning i projektledning